Vải Nỉ

Thành phần : Poly, PE, TC,TR, CVC, 100% cotton, visco
Kiểu mẫu : cán ống hoặc căng kim
Khổ vải : 1.6m           - 1.9m
Định lượng : 240g/m2 – 310g/m2