08 38 651 692

Support Online

Hotline:

      08 38 651 692

      08 39 718 167

Fax:  08.39 713 127

Email: 

info@thanhcongitm.com.vn

thanhcongitm@yahoo.com.vn

Business Scope

Textile manufacturing sector is a long tradition of business and also the strength of Success. With modern technology has always been focused on innovation and a display surface experience was gained nearly 30 years, Success proud to offer high quality products, rich design and professional services, suitable for all the diverse needs of customers.


Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại vải Dệt kim như:
 

Vải nỉ:
- Nỉ cào 1 mặt
- Băng lông
- Nỉ kiến
- Nỉ tạo hạt
    + Nỉ cào 2 mặt
    + Nỉ cào 2 mặt tạo hạt 1 mặt
    + Nỉ cào 1 mặt tạo hạt 1 mặt
    + Nỉ cào 2 mặt tạo hạt 2 mặt

 

Single

 

Cá sấu

 

Các loại bo :
    - Bo gân
    - Bo thường
    - Bo tăm
    - Bo gen

 Vải da cá
- Da cá cào :
    + Da cá dày
    + Da cá nhuyễn
- Da cá không cào :
    + Da cá dày
    + Da cá nhuyễn
    + Da cá nhuyễn spandex

 

Thun 2 chiều, 4 chiều

 

BC

 

Vải Dệt kiểu các loại :
    - Xốp Hạt gạo
    - Hạt mè
    - Interlook Jersey Poly
    - Interlook kiểu …

 

Tất cả các loại vải trên đều có thể sản xuất trên tất các các chất liệu : Poly, PE, TC, CVC, Cotton, TR, Visco…