08 38 651 692

JERSEY POLY

Ingredients : Poly.

Model : cán ống hoặc căng kim

Fabric width: 1.6m - 1.8m

Quantification : 100g/m2 – 180g/m2