BC

Thành phần : PE, TC,TR, CVC, 100% cotton, visco

Kiểu mẫu : cán ống hoặc căng kim

Khổ vải : 1.8m – 2.3m

Định lượng : 150g/m2 – 280g/m2