0908669779 - 0905151252

Vải BC 04

Description

Thành phần 100% PE.

Khổ 1.8m.

Trọng lượng 180gm2.

Màu sắc xám tiêu

Comment