0908669779 - 0905151252

Vải BC 05

Description

Thành phần 100% PE.

Khổ 2.3m.

Trọng lượng 130 gm2.

Màu sắc xanh chuối

Comment