0916.1616.09 (Ms. Duy)

Bo gân

Thành phần : Poly, PE, TC,TR, CVC, 100% cotton, visco

Kiểu mẫu : cán ống hoặc căng kim

Khổ vải : 1.2m

Định lượng : 360g/m2 – 520g/m2