0916.1616.09 (Ms. Duy)

BO THƯỜNG

Thành phần : Poly, PE, TC,TR, CVC, 100% cotton, visco

Kiểu mẫu : cán ống hoặc căng kim

Khổ vải : 1.8m - 2.0m

Định lượng : 140g/m2 – 310g/m2