0908669779 - 0905151252

Bo thường 02

Description

Thành phần 100% Cotton.

Khổ 1.8m.

Trọng lượng 180gm2.

Màu sắc trắng

Comment