0916.1616.09 (Ms. Duy)

Băng lông 04

Description

Thành phần:  100% PE.

Khổ: 1.65m .

Trọng lượng: 240gm2.

Màu sắc: vàng

Comment