0916.1616.09 (Ms. Duy)

Nỉ kiến

Description

Tên NỈ KIẾN.

Thành phần 100% PE.

Khổ 1.65m .

Trọng lượng 260gm2.

Màu biển

Comment