0908669779 - 0905151252

Nỉ kiến 02

Description

Tên NỈ KIẾN.

Thành phần 100% PE.

Khổ 1.65m .

Trọng lượng 260gm2.

Màu hồng sen

Comment