0906.774.355 - 0916.161.609

Da cá dày 03

Description

Thành phần  100% Cotton.

Khổ  1.8m

Trọng lượng 320gm2.

Màu sắc trắng

Comment