0906.774.355 - 0916.161.609

Da cá dày 06

Description

Thành phần 65% Poly 35% Cotton.

Khổ  1.8m

Trọng lượng 300gm2.

Màu sắc nhiều màu

Comment