0916.1616.09 (Ms. Duy)

Nỉ cào 03

Description

Tên  NỈ CÀO.

Thành phần  100% PE.

Khổ 1.65m .

Trọng lượng 320gm2.

Màu sắc xanh

Comment