0916.1616.09 (Ms. Duy)

Single

Thành phần : PE, TC,TR, CVC, 100% cotton, visco

Kiểu mẫu : cán ống hoặc căng kim

Khổ vải : 1.8m – 2.3m

Định lượng : 100g/m2 – 310g/m2