0906.774.355 - 0916.161.609

Single

Thành phần : PE, TC,TR, CVC, 100% cotton, visco

Kiểu mẫu : cán ống hoặc căng kim

Khổ vải : 1.8m – 2.3m

Định lượng : 100g/m2 – 310g/m2