0908669779 - 0905151252

Single 05

Description

Tên SINGLE .

Thành phần 100% PE.

Khổ 1.8m .

Trọng lượng 130gm2.

Màu xanh biển

Comment