0908669779 - 0905151252

Single in Đốt

Description

Tên SINGLE IN ĐỐT .

Thành phần 65% Poly 35% Cotton.

Khổ 1.8m .

Trọng lượng 110gm2.

Màu đô nhuộm 1 pha

Comment