Thun 2 chiều, 4 chiều

Thành phần : Poly, PE, TC,TR, CVC, 100% cotton, visco

Kiểu mẫu : căng kim : 95/5% spandex , 90/10% spandex

Khổ vải : 1.6m – 1.8m

Định lượng : 125g/m2 – 350g/m2