0916.1616.09 (Ms. Duy)

Da Cá Cào

Kiểu mẫu : cào 1 mặt

Thành phần : Poly, PE, TC, CVC, 100% cotton

Khổ vải : 1.65m – 1.8m

Định lượng : 140g/m2 – 470g/m2