0906.774.355 - 0916.161.609

Da Cá Cào

Kiểu mẫu : cào 1 mặt

Thành phần : Poly, PE, TC, CVC, 100% cotton

Khổ vải : 1.65m – 1.8m

Định lượng : 140g/m2 – 470g/m2