0916.1616.09 (Ms. Duy)

Vải da cá cang kim

Thành phần : Poly, PE, TC, CVC, 100% cotton

Kiểu mẫu : căng kim có cài spandex và không cài spandex

Khổ vải : 1.6m – 2.0m

Định lượng : 140g/m2 – 470g/m2