0908669779 - 0905151252

Da cá dày 02

Description

Thành phần  80% Poly 20% Cotton.

Khổ  1.8m

Trọng lượng 250gm2.

Màu sắc xanh bích

Comment