0908669779 - 0905151252

Da cá dày 05

Description

Thành phần  100% PE.

Khổ  1.8m

Trọng lượng 320gm2.

Màu sắc xanh bộ đội

Comment