0908669779 - 0905151252

Da cá nhuyễn 02

Description

Thành phần  65% Poly 35% Cotton.

Khổ  1.8m

Trọng lượng 240gm2.

Màu sắc Xám tiêu lợt

Comment