0908669779 - 0905151252

Da cá nhuyễn 04

Description

Thành phần  100% Cotton.

Khổ  1.9m

Trọng lượng 230gm2.

Màu sắc vàng

Comment