0908669779 - 0905151252

Da cá nhuyễn 05

Description

Thành phần  100% PE.

Khổ  1.8m

Trọng lượng 240gm2.

Màu sắc Xám tiêu

Comment