0908669779 - 0905151252

2 da cào

Description

Tên 2 DA CÀO.

Thành phần 100% Poly. Khổ 1.65m.

Trọng lượng 230gm2.

Màu sắc đô

Comment