0908669779 - 0905151252

2 da 04

Description

Tên 2 DA.

Thành phần 100% PE. Khổ 1.8m.

Trọng lượng 230gm2.

Màu sắc biển

Comment