0908669779 - 0905151252

2 da 05

Description

Tên 2 DA.

Thành phần 100% Poly.

Khổ 1.6m. Trọng lượng 200gm2.

Màu sắc tím

Comment