0908669779 - 0905151252

2 da 06

Description

Tên 2 DA.

Thành phần 100% Poly.

Khổ 1.8m. Trọng lượng 170gm2.

Màu sắc trắng

Comment