0908669779 - 0905151252

BC Kiểu

Description

Tên BC KIỂU.

Thành phần 100% PE.

Khổ 1.8m.

Trọng lượng 180gm2.

Màu sắc trắng

Comment