0908669779 - 0905151252

INTERLOOK KIỂU

Description

Tên INTERLOOK KIỂU.

Thành phần 100% Poly.

Khổ 1.65m.

Trọng lượng 180gm2.

Màu sắc hồng phấn

Comment