0908669779 - 0905151252

INTERLOOK SỌC CHỈ MÀU

Description

Tên INTERLOOK SỌC CHỈ MÀU.

Thành phần 100% PE. Khổ 1.8m.

Trọng lượng 180gm2.

Màu sắc trắng phối xanh, đen

Comment