0908.669.779 - 0905.151.252

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0908.669.779

0906.774.355

 

      0905.151.252

      08.3592.0099

      08.3883.2481 

Email: 

info@thanhcongitm.com.vn

thanhcongitm.com.vn

INTERLOOK SỌC ĐỨNG

Description

Tên INTERLOOK SỌC ĐỨNG.

Thành phần 100% Poly.

Khổ 1.65m.

Trọng lượng 140gm2.

Màu sắc biển

Comment