0908669779 - 0905151252

INTERLOOK SỌC ĐỨNG

Description

Tên INTERLOOK SỌC ĐỨNG.

Thành phần 100% Poly.

Khổ 1.65m.

Trọng lượng 140gm2.

Màu sắc biển

Comment