0908669779 - 0905151252

Tổ ong

Description

Tên TỔ ONG.

Thành phần 100% PE. Khổ 1.7m.

Trọng lượng 200gm2.

Màu sắc xám tiêu

Comment