0908669779 - 0905151252

JERSEY POLY

Description

Thành phần 100% Polyesste.

Khổ 1.6m.

Trọng lượng 130gm2.

Màu sắc trắng.

Comment