0906.774.355 - 0916.161.609

VẢI XỐP

Thành phần : Poly, PE, TC,TR, CVC, 100% cotton, visco

Kiểu mẫu : Có thể thiết kế nhiều loại hoa văn

Khổ vải : 1.6m - 1.9m

Định lượng : 220g/m2 – 280g/m2