0908669779 - 0905151252

XỐP BI TRÒN

Description

Thành phần TC 65-35.

Khổ 1.8m.

Trọng lượng 250gm2.

Màu sắc biển

Comment