0908669779 - 0905151252

XỐP CARO

Description

Thành phần 100% PE.

Khổ 1.8m.

Trọng lượng 230gm2.

Màu sắc trắng

Comment