0906.774.355 - 0916.161.609

Băng lông

Kiểu mẫu : cán ống hoặc căng kim ( No brush )

Thành phần : Poly, PE, TC, CVC, 100% cotton

Khổ vải : 1.8m – 2.0m

Định lượng : 160g/m2 – 310g/m2