0916.1616.09 (Ms. Duy)

Nỉ cào 1 mặt

Kiểu mẫu : cào 1 mặt

Thành phần : Poly, PE, TC

Khổ vải : 1.55m – 1.8m

Định lượng : 160g/m2 – 380g/m2