0916.1616.09 (Ms. Duy)

Nỉ hạt

Kiểu mẫu : Cào 2 mặt

          Cào 1 mặt tạo hạt 1 mặt

          Cào 2 mặt tạo hạt 1 mặt

          Cào 2 mặt tạo hạt 2 mặt

Thành phần : Poly, PE,

Khổ vải : 1.55m – 1.8m

Định lượng : 160g/m2 – 380g/m2