Nỉ Kiến

Thành phần : Poly, PE, TC

Kiểu mẫu : cào 1 mặt ( 1 side Brush )

Khổ vải : 1.6m – 1.8m

Định lượng : 160g/m2 – 380g/m2