0908669779 - 0905151252

Da cá dày 03

Description

Thành phần  100% Cotton.

Khổ  1.8m

Trọng lượng 320gm2.

Màu sắc trắng

Comment