0908669779 - 0905151252

Da cá dày 04

Description

Thành phần  100% PE.

Khổ  1.8m

Trọng lượng 280gm2.

Màu sắc trắng

Comment