0908669779 - 0905151252

Da cá nhuyễn 01

Description

Thành phần  20% Poly 80% Cotton.

Khổ  1.8m

Trọng lượng 240gm2.

Màu sắc Xanh phản quang.

Comment