KÌ NGHỈ DU LỊCH CHO TOÀN THỂ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH SX TM VÀ ĐT THÀNH CÔNG NĂM 2022

KÌ NGHỈ DU LỊCH CHO TOÀN THỂ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH SX TM VÀ ĐT THÀNH CÔNG NĂM 2022

- Nhằm tạo điều kiện cho toàn thể công nhân viên vui chơi và nghỉ mát sau những ngày lao động tích cực.

- Nay Công ty TNHH SX - TM & ĐT Thành Công tổ chức chuyến du lịch cho Toàn thể Công nhân viên năm 2022 như sau:

 + Đối tượng tham gia:                                                                                        

  • Toàn thể Công nhân viên công ty.

+ Thời gian:

  • Từ ngày: 15/07/2022 -  đến ngày: 17/07/2022

+ Địa điểm tham quan:

  • Đà Lạt
  • Chuyến du lịch lần này thay lời cảm ơn của Ban lãnh đạo Công ty dành cho những nổ lực và đóng góp tích cực của toàn thể công nhân viên trong suốt những năm qua.
Zalo